เราพร้อมบริการลูกค้าทุกท่านเพื่อให้ท่านได้มีอุปกรณ์ดีๆใช้ทำงานทั้งในยามปกติและยามวิกฤต COVID-19 เราคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานเป็นอันดับแรก และเราทำตามคำสั่งระเบียบปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด "เราจะผ่านไปด้วยกัน"

ค้นหา
สินค้าตามประเภท
  เมนู ปิด

  นโยบายการจัดส่งและการรับสินค้ากลับ

  บริษัทมีนโยบายในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ได้รับการชำระเงินค่าสินค้าครบถ้วน

  การขนส่งจะมีการขนส่งหลายประเภท

  • ขนส่งโดยพนักงานส่งสินค้าของบริษัท

  • ขนส่งโดยขนส่งเอกชน

  • ขนส่งโดยพัสดุไปรษณีย์ของไปรษณีย์ไทย

  เมื่อบริษัทได้ทำการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าแล้วทางบริษัทจะแจ้งเลขพัสดุให้ลูกค้าทราบในวันรุ่งขึ้นเพื่อให้ลูกค้าใช้เป็นเลขหมายอ้างอิงในการรับสินค้าต่อไป

  หากมีการชำระเงินและยืนยันคำสั่งซื้อหลังจาก 17.00 จะถือว่าเป็นคำสั่งซื้อของวันถัดไปการจัดส่งสินค้าจะจัดส่งหลังจากวันถัดไปอีก 1 วัน